UPOL – Uninterruptible power (for) operational lamps

Záložní zdroj pro operační lampy


UPOL slouží k zabezpečení nepřetržitého chodu operačních svítidel. Záložní zdroj je sestaven tak, aby ve všech ohledech splňoval normu ČSN 33 2140.

Vlastnosti zdroje umožňují tzv. sdílení zdrojů pro jednotlivé operační sály

Katalogový list UPOL si můžete prohlédnout zde