REFERENCE - Doprava

 
sždc

Centrální dispečerské pracoviště Přerov

Předmět dodávky: Motorgenerátor 500kVA a UPS 200kVA s rotačním modulem

Pro zálohování Centrálního dispečerského pracoviště SŽDC v Přerově jsme instalovali motorgenerátor o výkonu 500kVA a UPS o výkonu 200kVA s rotačním modulem.

110120121996

 
řsd čr

Tunely Dobrovského, Brno

Předmět dodávky: Motorgenerátory 410kVA a UPS 2x300kVA

Pro zálohování bezpečnostních systémů v tunelu Dobrovského v Brně jsme instalovali motorgenerátor o výkonu 410kVA a dvě UPS o výkonech 300kVA.

2012-12-14-834