Analýza sítě

POWERBRIDGE spol. s r.o. vám nabízí měření kvality elektrické sítě

Toto měření je nezbytné pro plně funkční napájení všech elektrospotřebičů přímo z rozvodné sítě a zejména pro správný návrh záložních energetických systémů.

Měřeny jsou všechny standardní energetické veličiny, jako jsou napětí a proudy, činný, jalový a zdánlivý výkon, frekvence a účiník. Dále pak harmonické zkreslení napětí a proudů, přechodové jevy, přepětí, podpětí, impulsní poruchy a nesymetrie napětí a proudu.

Výstupy a dokumenty, které v rámci analýzy sítě zákazník obdrží, jsou zpracovaná naměřená data a protokol o měření.

Pro další informace kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení dle charakteru požadavku..

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Zavolejte nám