Systém včasné výstrahy

Pasivní prewarning

Systém zajišťující informace o možnosti vzniku závad ještě před jejich projevem. Pracuje v době klidu zařízení a provádí monitoring změn těchto parametrů:

 • stav startovacích akumulátorů,
 • úroveň paliva,
 • úroveň chladící kapaliny podle ΔT,
 • úroveň olejové náplně podle ΔT,
 • činnost nabíječe startovacích akumulátorů,
 • činnost předehřevu chladící kapaliny.

Informuje s dostatečným předstihem cca 14 dnů před fyzickým projevem závady. Informace o předpokládaném havarijním stavu jsou předávány na velín, obsluze resp. servisní organizaci (způsob předávání informací viz. dálkový monitoring).

Aktivní prewarning

Systém zajišťující informace o možnosti vzniku závad ještě před jejich projevem. Pracuje v době klidu zařízení i v době zálohování a provádí monitoring změn těchto parametrů:

 • stav startovacích akumulátorů,
 • úroveň paliva,
 • úroveň chladicí kapaliny podle ΔT,
 • úroveň olejové náplně podle ΔT,
 • činnost nabíječe startovacích akumulátorů,
 • činnost předehřevu chladicí kapaliny,
 • činnost automatických žaluzií.

Informuje s dostatečným předstihem – v době klidu cca 14 dnů před fyzickým projevem závady – v době zálohování cca 1 hodinu před projevem závady. Informace o předpokládaném havarijním stavu jsou předávány na velín, obsluze resp. servisní organizaci (způsob předávání informací viz. systém dálkové správy).

Systém dálkové správy, monitoringu a vizualizace (HW, rádio, GSM)

Systém zajišťuje:

 • provádění dálkové správy zařízení a to jak v rozsahu monitoringu tak v rozsahu řízení soustrojí,
 • přenos informací uživateli, na velín, servisní organizaci a to buď:
  • direct (kabelem na PC)
  • telefonním připojením přes modem
  • rádiovým spojením
  • GSM formou SMS
 • ukládání dat o činnosti soustrojí (historie) (pouze s řídícím a kontrolním panelem TELYS,
 • vizualizaci celé energetické soustavy v prostředí SW National Instruments.
Zavolejte nám