Monitoring akumulátorů

 Trvalý přehled o stavu akumulátorů

Použitím tohoto systému je zajištěno zásadní zvýšení bezpečnosti zálohování bateriových záložních zdrojů UPS a akumulátoroven s ohledem na trvalý přehled o stavu akumulátorů.

Dalším přínosem využití MONACCU je zejména:

  • zvýšení požární bezpečnosti zařízení s ohledem na trvalé sledování stavu akumulátorů,
  • snížení nákladů na opravy v rámci zjišťování vadného článku řetězce akumulátorů,
  • zásadní zkrácení celkové doby pro odstranění závady, která je velmi limitována,
  • schopnost uživatele na místě zhodnotit zda stav zařízení je pro jeho účely kritický,
  • schopnost uživatele definovat zda provozní podmínky akumulátorů jsou korektní a přijímat odpovídající opatření v době, kdy nedošlo k nevratným změnám na akumulátorech,
  • maximální prodloužení životnosti akumulátorů s ohledem na jejich skutečné zatěžování v průběhu exploatace,
  • možnost sledování stavu akumulátorů bez přítomnosti obsluh v tzv. bezobslužných nebo odloučených pracovištích z jednoho centra např. přes internet,
  • možnost plánování investic pro výměnu starých akumulátorů s dostatečným předstihem.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Zavolejte nám