Možná jste již zaregistrovali, že v rámci zajišťování stability v síti zavedla státní společnost ČEPS (česká přenosová soustava) program SVR – služby výkonové rovnováhy nebo také pod názvem podpůrné služby PPS.

Co jsou to služby SVR?

Program SVR má zajistit vyrovnávání nedostatků a přebytků elektrické energie v síti. Na trhu tedy vzniká nový prostor pro soukromé subjekty, které mohou na ČEPSem certifikovaných zařízeních (motorgenerátory, bateriová úložiště ad.) pomáhat regulovat tyto výkyvy v síti.

Motorgenerátory KOHLER jako klíčový prvek

Motorgenerátory KOHLER představují klíčový prvek pro zajištění podpůrných služeb ČEPS v České republice. Tyto zařízení kombinují funkce motoru a generátoru, umožňující efektivní výrobu elektřiny a zároveň poskytují flexibilitu při regulaci energetické sítě. ČEPS využívá motorgenerátory k okamžitému vyrovnání výkyvů v dodávkách elektřiny, což zlepšuje stabilitu celého energetického systému.

Díky schopnosti motorgenerátorů  KOHLER rychle reagovat na změny v zátěži a frekvenci sítě může ČEPS efektivně vyrovnávat nerovnováhy v produkci a spotřebě elektřiny. To je klíčové zejména při integrování obnovitelných zdrojů energie, které mohou mají fluktuující výrobu. Motorgenerátory poskytují potřebnou flexibilitu pro udržení rovnováhy a prevenci vzniku problémů v distribuční síti.

Využívání motorgenerátorů pro podpůrné služby PPS / SVR přináší i ekonomické výhody. Efektivní regulace energetické sítě snižuje náklady spojené s provozem a údržbou, a zároveň pomáhá minimalizovat ztráty elektrické energie. To přispívá ke zvýšení celkové efektivity energetického systému v České republice.

Celkově lze konstatovat, že motorgenerátory hrají klíčovou roli v zajištění spolehlivosti a stability.  Schopnost rychlé a efektivní reakce na změny v energetickém systému přispívá k optimalizaci provozu a snižování nákladů, což je klíčové pro udržení kvalitní dodávky elektřiny.

Celkový plánovaný objem těchto služeb bude odpovídat přibližně výkonu jednoho bloku Jaderné elektrárny Temelín=900MW. Minimální přípustná velikost jednoho agregačního bloku je 1MW.

POWERBRIDGE má pro služby SVR připravené řešení v podobě špičkových a dlouhodobě ověřených motorgenerátorů americko-francouzské společnosti KOHLER.

Stroje jsou nabízeny v odhlučněných kapotážích, v případě požadavku na vyšší stupeň odhlučnění i v kontejnerových provedeních pro dosažení hodnot akustického tlaku až 65 dB(A)/7 m.

Dále můžeme zákazníkům nabídnout širokou škálu příslušenství přes různé objemy integrovaných nádrží na naftu (1–10 m3), příslušenství pro dodatečné odhlučnění stroje, kontrolní panely, které umožňují spolehlivou komunikaci s řídící jednotkou agregátora zajišťujícího připojení do soustavy ČEPS a mnoho dalšího.

Umíme Vám zprostředkovat kontakt na ověřené a akreditované společnosti zajišťující připojení do soustavy ČEPS, zpracování studie proveditelnosti, administrativní proceduru, konečné připojení a případné provozování Vašeho záložního zdroje.

Aktuálně pro naše partnery připravujeme projekty pro SVR v celkovém výkonovém objemu více než 40MW.

Pokud tento záměr zvažujete nebo již realizujete, neváhejte nás kontaktovat na powerbridge@powerbridge.cz

→ Zašlete nám nezávaznou poptávku

Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment