Projekt vývoj zařízení pro důsledné řešení napájení PBZ ze dvou nezávislých zdrojů ve společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvořit kompletní výrobní dokumentaci a prototyp záložního zdroje pro požárně bezpečnostní zařízení. Cílem výzkumu je řešení koncepce důsledného plnění požadavku na napájení výkonných PBZ ze dvou nezávislých zdrojů.

Řešení napájení PBZ ze dvou nezávislých zdrojů.