Jako výrobci zařízení UPFD jsme si samozřejmě plně vědomi významu respektování příslušných norem a standardů a jsme povinni je plnit.

UPFD je nyní tvořeno dvěma částmi

Od aktualizace normy ČSN 73 0848 (platné od 10/23) zůstává základní princip zařízení UPFD nezměněn. Pouze v reakci na její dílčí požadavky bylo UPFD upraveno tak, že se nyní skládá ze dvou požárně oddělených částí (podle čl. 4.4.3. bod c):

  • Výkonový modul UPFD ve skříni s krytím IP20, obsahující akumulátory (VRLA/LiFePO), invertory, ovládací a zobrazovací jednotku

Obrázek 1 Výrobní linka pro řídící jednotky a nabíječe pro UPFD

  • Řídící a distribuční rozvaděč UPFD-RPO v samostatné skříni s požární odolností EI30/60/90 – dle požadavku PBŘ, obsahující přepínač mezi síťovým vstupem a zálohovaným vstupem z UPFD, odjištěné výstupy k jednotlivým spotřebám (PBZ) a programovatelné PLC pro řízené připojování spotřeb v závislosti na požadavcích PBŘ

Vlastní vývoj a výroba jako záruka špičkové kvality

POWERBRIDGE disponuje vlastní výrobní linkou na osazování desek tištěných spojů. Náš specializovaný vývojový tým zajišťuje, že naše záložní zdroje UPFD jsou neustále inovovány. Díky tomu je zaručeno, že záložní zdroje UPFD nejenže vyhovují všem aktuálním normám a standardům, ale také že je v řadě klíčových parametrů podstatně překračují.

Dlouhodobě ověřené a monitorované akumulátory

Důvodem je osazovaní, dlouhodobě ověřenými akumulátory, které jsou monitorovaný a dobíjeny špičkovými nabíječi, které si sami vyvíjíme a vyrábíme.

Sériová detekce chyb

Nad rámec své hlavní funkce navíc jednotka UPFD disponuje funkcí tzv. sériové detekce chyb. Tato funkce umožňuje monitorovat zálohovaná koncová zařízení a informovat uživatele o jejich stavu, tedy o tom, zda jsou, či nejsou provozuschopné (např. zda je kabelová trasa nebo koncové zařízení nepoškozené apod.).

Tyto informace jsou pak zapisovány do pamětí zařízení jako historie závad.  UPFD může zařízení kontrolovat každý den. V porovnání s jinými zařízeními, u kterých se provozuschopnost PBZ kontroluje jednou ročně, se jedná o zásadní bezpečností prvek, který významně zvyšuje bezpečnost a spolehlivost celého systému požární ochrany objektu.

Multizdrojový systém

Jednotka UPFD je koncipována jako tzv. multizdrojový systém, což znamená, že na rozdíl od UPS obsahuje více invertorů, a tím je schopna zajišťovat spolehlivé nezávislé napájení pro jednotlivá PBZ. Tato klíčová vlastnost zaručuje, že v případě poruchy jednoho z invertorů v UPFD nedojde k výpadku napájení všech PBZ v systému. I ty nejmenší jednotky UPFD osahují jeden třífázový invertor a jeden jednofázový invertor, který má i vlastní sadu akumulátorů. Tím je zajištěno napájení zásadních bezpečnostních prvků, které mohou ovlivnit zdraví osob při evakuaci, i v případě poruchy na hlavní sadě akumulátorů nebo hlavním invertoru (při současném výpadku sítě).

Multizdrojovost UPFD tímto poskytuje další vrstvu ochrany a zvyšuje celkovou odolnost systému a maximální spolehlivost.