Vývoj elektronického správce pro neinvazivní servisní činnost ve společnosti POWERBRIDGE s r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výsledkem projektu je vývoj sofistikovaného řešení elektronického správce, který bude eliminovat počet výjezdů techniků a výrazně zkrátí dobu, po kterou je uživatel bez zálohy.

Vývoj elektronického správce pro neinvazivní servisní činnost.