Přerušení dodávky elektrické energie je jednou ze skutečných technických hrozeb pro fungování každé zdravotnické instituce. Výpadek napájení představuje riziko pro bezchybný chod nemocnice a především pro zdraví a bezpečnost pacientů i lékařů, zdravotníků a dalšího personálu a vyžaduje vysoký stupeň krizové připravenosti, jejíž součástí jsou i zdroje záložního napájení.

Do nemocnice v Brně – Bohunicích jsme dodali systém energetického zabezpečenímotorgenerátor KOHLER/SDMO KD1000 o výkonu 1000kVA a modulární UPS zdroj SOCOMEC Modulys GP, který splňuje vysoké požadavky moderních zdravotnických zařízení na napájení elektrickou energií a je spolehlivým řešením pro zabezpečení nepřetržitého napájení kritických instalací.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle 543 427 411.

→ Řešení záložních zdrojů pro zdravotnictví

Záložní zdroje energie pro fakultní nemocnici Brno - motorgenerátory KOHLER SDMO