ČVUT, Praha
Předmět dodávky: Motorgenerátor 410kVA a UPS 120kVA

Pro ČVUT v Praze jsme dodali motorgenerátor o výkonu 410kVA a UPS zdroj o výkonu 120kVA.

ČVUT Praha - dodání záložních zdrojů energie - motorgenerátor

Vysoká škola Báňská, Ostrava
Předmět dodávky: Motorgenerátor 330VA

Pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava jsme dodávali motorgenerátor o výkonu 330kVA a UPS o výkonech 30 a 40kVA.

motorgenerátor SDMO - Benešova Brno

MU - záložní zdroje energie

Masarykova univerzita, Brno
Předmět dodávky: Motorgenerátory 2x 800kVA

V areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity Brno jsme instalovali motorgenerátory o výkonech 800kVA včetně kompletního systému řízení zálohování.

Motorgenerátor KD Series - záložní zdroj energie.

Prozkoumejte naši nabídku záložních zdrojů energie.