Dálkový monitoring v servisním středisku firmy

Pomocí technických prostředků zajistí nepřetržitou možnost přenosu informací ze sledovaného objektu (UPS zdroje, DA, energocentrum ) do servisního střediska POWERBRIDGE spol. s r.o.; 365 dní v roce v kteroukoli dobu. Slouží jako systém včasného varování (Prewarning System) před možnými provozními problémy, mapuje průběh událostí, umožňuje On/Line dostupnost podrobných parametrů sledovaného systému nerušené dodávky elektrické energie, dovoluje zkrátit servisní odezvu na minimum a poskytuje maximální ochranu zájmů klienta. Nezanedbatelnou vlastností je i rozsáhlá, časem získaná databáze informací o chování konkrétního sledovaného objektu, umožňující analyzovat možnost potenciálních problémů a navrhovat nejefektivnější cestu k jejich včasnému vyřešení.

Další sjednávané služby jsou poskytovány na základě konkrétních potřeb zákazníka.

Příslušné servisní práce lze vykonávat pouze na základě shody mezi provozními potřebami a plánovanou činností poskytovatele (výjimku tvoří servisní zásah). Optimalizace servisních podmínek je důležitou součástí správné volby servisního programu již s ohledem na minimalizaci nákladů.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: