Tento typ služby nalezne uplatnění u menších zařízení typu UPS zdrojů, kde je pro zákazníka výhodnější (zejména z ekonomických důvodů) zaslat nebo dopravit vadné zařízení do servisního střediska. Při dílenském servisu je provedena kompletní diagnostika zařízení, vyčištění zařízení od nečistot a prachu, kapacitní zkouška.

V servisním středisku lze poté provádět i dlouhodobé testování zařízení, tak aby byly odhaleny i skryté a náhodné poruchy zařízení. Postup servisních prací je stanoven technologickým popisem výrobce zařízení, ale obecně platí, že technik provede diagnostiku zařízení a další výše uvedené úkony a poté informuje zákazníka o stavu jeho zařízení a předkládá cenovou kalkulaci za případnou opravu. Oprava zařízení se provede teprve po schválení zákazníkem.

Dílenský servis provádí vyškolený personál se zkušenostmi v dané oblasti. V případě inovací ze strany výrobce je prováděn bezplatný upgrade.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: