Pohotovostní servis je poskytován zákazníkům na základě uzavřené servisní smlouvy. Výhodou tohoto řešení je především znalost veškerých informací týkajících se dané lokality a typu zařízení. Technická pohotovost spočívá v nepřetržité připravenosti osob a technického vybavení k pohotovostnímu zásahu.

Pohotovostní zásah se uskuteční v čase, který je v servisní smlouvě jednoznačně stanoven. V souvislosti s připraveností na pohotovostní zásah jsou neustále k dispozici náhradní díly v dostatečném objemu, případně celá zařízení (UPS zdroje), kterými je vadné zařízení na místě nahrazeno pro pokrytí potřeb zákazníka např. z důvodu zachování provozuschopnosti.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Servis UPS, motorgenerátorů a dalších záložních zdrojů.