Tento typ služby nalezne uplatnění u zařízení typu záložní zdroje UPS, motorgenerátory, UPFD i dalších. Standardní preventivní údržba sestává z preventivní prohlídky a následné údržby. Cílem této služby je udržet trvalou provozuschopnost zařízení a minimalizovat pravděpodobnost vzniku závady.

Pravidelné prohlídky jsou prováděny na žádost zákazníka a jejich obsah plně koresponduje s doporučením výrobce daného zařízení a reflektuje provozní režim zařízení. Periodicita servisních prohlídek a následné údržby je prováděna s ohledem na intenzitu provozu. Pravidelnou servisní údržbu motorgenerátorů lze standardně provádět v měsíčních, půlročních, ročních nebo dvouletých intervalech. U záložních zdrojů UPS a UPFD je standardní periodicita pravidelné servisní údržby půlroční nebo roční.

Při pravidelné servisní údržbě (preventivní prohlídka a následná údržba) jsou všechny vadné nebo opotřebené části nahrazeny bez prodlení novými. Samostatná preventivní prohlídka umožní stanovit náklady za následnou údržbu, která je provedena na základě objednávky v pozdějším termínu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat: