Systém včasné výstrahy pro záložní zdroje elektrické energie - prewarning system

Systém včasné výstrahy

prewarning system


Systém včasné výstrahy pomáhá předcházet potížím s náhradním zdrojem tím, že vyhodnotí potenciální nebezpečí poruchy nebo závady ještě před jejím projevením.

Více informací →

Analýza sítě - měření kvality elektrické sítě pro návrh záložních energetických systémů.

Analýza sítě

měření kvality elektrické sítě


Provádíme analýzu sítě u zadavatele včetně zpracování výsledků, souhrnné zprávy s vyhodnocením naměřených parametrů a individuálního návrhu řešení.

Více informací →

Monitoring akumulátorů - MONACCU

Použitím tohoto systému je zajištěno zásadní zvýšení bezpečnosti zálohování bateriových zdrojů a akumulátoroven s ohledem na trvalý přehled o stavu akumulátorů.

Více informací →