Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím příslušného políčka pod registračním formulářem na naší webové stránce www.powerbridge.cz udělujete společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o. se sídlem Vintrovna 262/9 664 41 Popůvky, IČO: 25547194, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tímto údajem je Vaše emailová adresa (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely. Marketingové účely zahrnují:

– zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení informujících o nabídce našich produktů či služeb, tipech a zajímavostech, výsledcích nezávislých testů, různých výhodách a možnostech účasti v různých akcích naší společnosti.

Výše uvedené zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, který jste vyjádřil(a) tím, že jste se přihlásil(a) k odběru newsletteru a zaškrtl(a) příslušné políčko registračního formuláře. Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí Vám nemůžeme obchodní sdělení zasílat.

Tento souhlas je udělován dobrovolně, a nebude-li odvolán, na dobu 4 let od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, nebo nás informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali pro konkrétní účely, a to prostřednictvím žádosti/sdělení zaslaných emailem na adresu: powerbridge@powerbridge.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním. Z důvodu plnění povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů budeme popřiměřenou dobu po odvolání Vašeho souhlasu zpracovávat údaje o tom, že jste souhlas udělil(a) nebo odvolal(a), a to za účelem prokázání, na jakém základě Vám zasíláme našeobchodní sdělení. V případě odvolání Vašeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení budeme i nadále zpracovávat Vaši emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom Vás opětovně kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci odvolání Vašeho souhlasu náš však můžete informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje pro tyto evidenční údaje zpracovávali.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu sobecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679, dále jen „GDPR“). Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zaškrtnutím příslušného políčka potvrzujete, že jste se seznámil(a) s tímto dokumentem, že jste všem zde uvedeným informacím porozuměl(a) a že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely.