Domů / Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Zaškrtnutím příslušného políčka pod registračním formulářem na naší webové stránce www.powerbridge.cz udělujete společnosti POWERBRIDGE spol. s r.o. se sídlem Vintrovna 262/9 664 41 Popůvky, IČO: 25547194, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tímto údajem je Vaše emailová adresa (dále jen „osobní údaje“). Osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely. Marketingové účely zahrnují:

– zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení informujících o nabídce našich produktů či služeb, tipech a zajímavostech, výsledcích nezávislých testů, různých výhodách a možnostech účasti v různých akcích naší společnosti.

Výše uvedené zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, který jste vyjádřil(a) tím, že jste se přihlásil(a) k odběru newsletteru a zaškrtl(a) příslušné políčko registračního formuláře. Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí Vám nemůžeme obchodní sdělení zasílat.

Tento souhlas je udělován dobrovolně, a nebude-li odvolán, na dobu 4 let od jeho udělení.

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat, nebo nás informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje dále zpracovávali pro konkrétní účely, a to prostřednictvím žádosti/sdělení zaslaných emailem na adresu: powerbridge@powerbridge.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním. Z důvodu plnění povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů budeme popřiměřenou dobu po odvolání Vašeho souhlasu zpracovávat údaje o tom, že jste souhlas udělil(a) nebo odvolal(a), a to za účelem prokázání, na jakém základě Vám zasíláme našeobchodní sdělení. V případě odvolání Vašeho souhlasu s odběrem obchodních sdělení budeme i nadále zpracovávat Vaši emailovou adresu za účelem vyloučení toho, abychom Vás opětovně kontaktovali za účelem nabízení zboží nebo služeb. V rámci odvolání Vašeho souhlasu náš však můžete informovat, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje pro tyto evidenční údaje zpracovávali.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu sobecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679, dále jen „GDPR“). Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zaškrtnutím příslušného políčka potvrzujete, že jste se seznámil(a) s tímto dokumentem, že jste všem zde uvedeným informacím porozuměl(a) a že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely.