SYSTÉM VČASNÉ VÝSTRAHY – PREWARNING SYSTEM

Systém včasné výstrahy pomáhá předcházet potížím s náhradním zdrojem tím, že vyhodnotí potenciální nebezpečí poruchy nebo závady ještě před jejím projevením.

ANALÝZA SÍTĚ

Provádíme analýzu sítě u zadavatele včetně zpracování výsledků, souhrnné zprávy s vyhodnocením naměřených parametrů, návrh řešení.

MONITORING AKUMULÁTORŮ

Použitím tohoto systému je zajištěno zásadní zvýšení bezpečnosti zálohování bateriových zdrojů a akumulátoroven s ohledem na trvalý přehled o stavu akumulátorů.