UPFD – záložní zdroj pro protipožární zařízeníUPOL – záložní zdroj pro operační lampyUPEL – záložní zdroj pro nouzové osvětlení

SYSTÉM VČASNÉ VÝSTRAHY – PREWARNING SYSTEM

Systém včasné výstrahy pomáhá předcházet potížím s náhradním zdrojem tím, že vyhodnotí potenciální nebezpečí poruchy nebo závady ještě před jejím projevením.

ANALÝZA SÍTĚ

Provádíme analýzu sítě u zadavatele včetně zpracování výsledků, souhrnné zprávy s vyhodnocením naměřených parametrů, návrh řešení.

Analýza sítě - speciální řešení pro záložní zdroje.

MONITORING AKUMULÁTORŮ

Použitím tohoto systému je zajištěno zásadní zvýšení bezpečnosti zálohování bateriových zdrojů a akumulátoroven s ohledem na trvalý přehled o stavu akumulátorů.

Monitoring akumulátorů