POWERBRIDGE spol. s r.o. vám nabízí měření kvality elektrické sítě. Toto měření je nezbytné pro plně funkční napájení všech elektrospotřebičů přímo z rozvodné sítě a zejména pro správný návrh záložních energetických systémů.

Měřeny jsou všechny standardní energetické veličiny, jako jsou napětí a proudy, činný, jalový a zdánlivý výkon, frekvence, účiník a dále harmonické zkreslení napětí a proudů, přechodové jevy, přepětí, podpětí, impulsní poruchy a nesymetrii napětí a proudu.

Výstupy a dokumenty, které v rámci analýzy sítě zákazník obdrží, jsou zpracovaná naměřená data, která si můžete prohlédnout zde a protokol o měření, který je k nahlédnutí zde.

Pro další informace kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení dle charakteru požadavku.