Pasivní prewarning

Systém zajišťující informace o možnosti vzniku závad ještě před jejich projevem. Pracuje v době klidu zařízení a provádí monitoring změn těchto parametrů:

 • stav startovacích akumulátorů
 • úroveň paliva
 • úroveň chladící kapaliny podle ΔT
 • úroveň olejové náplně podle ΔT
 • činnost nabíječe startovacích akumulátorů
 • činnost předehřevu chladící kapaliny

Informuje s dostatečným předstihem cca 14 dnů před fyzickým projevem závady. Informace o předpokládaném havarijním stavu jsou předávány na velín, obsluze resp. servisní organizaci (Způsob předávání informací viz. Dálkový monitoring…)

Aktivní prewarning

Systém zajišťující informace o možnosti vzniku závad ještě před jejich projevem. Pracuje v době klidu zařízení i v době zálohování a provádí monitoring změn těchto parametrů:

 • stav startovacích akumulátorů
 • úroveň paliva
 • úroveň chladící kapaliny podle ΔT
 • úroveň olejové náplně podle ΔT
 • činnost nabíječe startovacích akumulátorů
 • činnost předehřevu chladící kapaliny
 • činnost automatických žaluzií

Informuje s dostatečným předstihem – v době klidu cca 14 dnů před fyzickým projevem závady – v době zálohování cca 1 hodinu před projevem závady. Informace o předpokládaném havarijním stavu jsou předávány na velín, obsluze resp. servisní organizaci (Způsob předávání informací viz. Systém dálkové správy…)

Systém dálkové správy, monitoringu a vizualizace (HW, rádio, GSM)

Systém zajišťuje:

 • provádění dálkové správy zařízení a to jak v rozsahu monitoringu tak v rozsahu řízení soustrojí
 • přenos informací uživateli, na velín, servisní organizaci a to buď:
  1. direct (kabelem na PC)
  2. telefonním připojením přes modem
  3. rádiovým spojením
  4. GSM formou SMS
 • Ukládání dat o činnosti soustrojí (historie) (pouze s řídícím a kontrolním panelem TELYS
 • Vizualizaci celé energetické soustavy v prostředí SW National Instruments